en Stottertherapie Arnhem

Voor wie is stemtherapie?

Stemtherapie is voor mensen die last hebben van hun keel of hun stem. Bij stemproblemen kunt u denken aan: een pijnlijk, branderig of dichtgesnoerd gevoel in de keel, hees- of schorheid, een kraakje op de stem, moe worden van veel spreken, slikproblemen, hoesten, kriebel of een slijmpropje, een opvallend hoge of lage stem, een zachte, luide of een geknepen stem.

Je hebt moeite om in gezelschap, of voor een groep te spreken of om gesprekken te voeren. Misschien ben je slecht verstaanbaar of heb je het gevoel dat niemand naar je luistert, terwijl je juist erg je best doet om duidelijk te spreken. Veel stemproblemen kunnen met adem- en stemoefeningen opgelost worden.

Oorzaken van stemklachten

Deze kunnen uiteenlopend zijn. Men kan denken aan: intensief of verkeerd stembegbruik, teruglopend maagzuur, een in aanleg zwakke stem, verkoudheid, keelontsteking, psychische problemen, roken, een virusinfectie.

Wat doet de logopedist?

De logopedist geeft advies over het stemgebruik en zij geeft stemtraining. Soms is het voldoende om goed met het stemapparaat om te leren gaan (stemhygiëne).

Na gericht (stem)onderzoek, wordt de logopedische diagnose vastgesteld en een behandelplan gemaakt. De behandeling bestaat uit het geven van stemhygiënische adviezen en het  aanleren van een goede lichaamshouding en ademhaling en een goede manier van stemgeven. Het stemgebruik  in het dagelijks leven wordt bekeken, waarna adviezen op maat worden gegeven. Aandacht krijgen ook de arbeidsomstandigheden, zoals akoestiek en omgevingslawaai.

Spreekstem

Pellekaan Logopedie is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met stemklachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beroepssprekers zoals (toekomstige) leerkrachten of call-centermedewekers. Een hese of schorre stem of een stem die wegvalt kan dan een groot probleem zijn. Stemtherapie kan helpen de klachten te laten verdwijnen als men zich de aangereikte technieken eigenmaakt en de adviezen opvolgt.

Zangstem

Mensen die stemklachten ondervinden tijdens of na het zingen kunnen geholpen worden. Pellekaan Logopedie geeft aangepaste oefeningen voor de zangstem en tips, zodat je weet waar je tijdens het zingen op moet letten.

Manuele facilitatie

Ook kan manuele facilitatie toegepast worden. Dit is erop gericht om de spieren in en rond de larynx te ontspannen en mobieler te maken. Hiermee kan de klacht verminderen of zelfs weggenomen worden.

Zie ook: www.ieder1stem.nl.