en Stottertherapie Arnhem

Wat is vroegbehandeling?

Logopedische begeleiding op zeer jonge leeftijd (zelfs direkt na de geboorte) kan noodzakelijk zijn voor een goede ontwikkeling van het eten en drinken maar ook van de de spraak- en taalontwikkeling van uw kind.

In de volgende situaties kan logopedische begeleiding een zeer positieve invloed hebben op de verdere ontwikkeling van uw kind:

  • sondevoeding en/of problemen bij de overstap naar de fles of borstvoeding
  • problemen bij de overstap van vloeibaar voedsel naar wat dikkere voeding
  • problemen bij het kauwen, slikken en/of het eten van bepaalde structuren enzovoort.

Wat kan de logopedist voor je doen?

Daarnaast kan de logopedist ook begeleiding geven als de spraak- en taalontwikkeling niet (goed) op gang komt, dit kan ook al op zeer jonge leeftijd. Namelijk vanaf het moment dat ouders, of de huis-, kinder-, revalidatie- of consultatiebureau-arts zich zorgen maakt over de spraak- en taalontwikkeling.

Bij eet- en drinkproblemen komt de logopedist meestal bij u thuis en vanaf ongeveer 2 – 6 jaar komen kinderen die nauwelijk tot niet spreken in de praktijk. Na het intakegesprek, de logopedische observatie en eventueel het logopedisch onderzoek bespreken we met de ouders en eventueel de verwijzer of en hoe wij een kind en de ouders zouden kunnen begeleiden.

Ook als een ouder niet zeker is of logopedie nodig is bij zijn/haar kind, kan hij/zij altijd de huis- of eventueel kinder- of revalidatiearts een verwijzing vragen voor een eenmalig onderzoek.

Logopedie – fenac over Vroegbehandeling (2009-3)