en Stottertherapie Arnhem

Zwakke luistervaardigheid

Het gehoor van het kind is in orde, maar het gehoorde wordt niet goed verwerkt. Van een aantal dingen kan dan sprake zijn:

  • een zwak auditief geheugen
  • een zwak auditief onderscheidingsvermogen tussen spraakklanken
  • wisselende reacties op auditieve informatie
  • moeite met het verstaan van personen, die snel praten
  • moeite met spraakverstaan in rumoerige omgeving
  • moeite met het onthouden en manipuleren van spraakklanken (analyse, synthese)

Er is nog geen aanwijsbare oorzaak gevonden. Een zwakke luistervaardigheid komt voor in samenhang met andere symptomen, zoals een concentratieprobleeem. Er kunnen problemen ontstaan op het gebied van het leren, de concentratie en het gedrag. De logopedist geeft luistertraining.

Slechthorendheid

Als een kind regelmatig een tijdelijk gehoorverlies (tot 50 dB) heeft als gevolg van een middenoor-ontsteking, een gaatje in het trommelvlies of een lijm-oor  dan kan dit onder andere leiden tot spraak- en taalproblemen. Hierdoor kunnen ook problemen in het gedrag ontstaan. De behandeling door de logopedist bestaat uit spraak- en taaltraining en adviezen aan de ouders.

Er kan ook sprake zijn van perceptieve slechthorendheid (aangeboren of niet-aangeboren). De oorzaak hiervan kan erfelijkheid zijn, een ziekte, een ongeval, een lawaai-beschadiging of ouderdom. Het gevolg van slechthorendheid kan een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling zijn en communicatie-problemen. De behandeling bestaat uit het leren spraakafzien, articulatie- en taaltraining en het vergroten van de  luistervaardigheden.