en Stottertherapie Arnhem

Problemen in de meertalige ontwikkeling

In de regel kan een kind tot een jaar of twaalf meerdere talen probleemloos leren spreken. Maar bij sommige kinderen verloopt dit proces moeizaam.

Wat is hiervan de oorzaak?

Problemen die een negatieve invloed hebben op de ééntalige ontwikkeling, zoals problemen in de concentratie, luisterontwikkelinge en geheugen en stoornissen op het cognitieve en sociaal-emotionele vlak, hebben dat ook op de meertalige ontwikkeling.Daarnaast kunnen problemen in de meertalige ontwikkeling ook veroorzaakt worden door een kwantitatief en/of kwalitatief achterblijvend aanbod in de verschillende talen.

Wat kunnen de gevolgen zijn?

De communicatie kan verstoord raken en het kind kan belemmerd worden in zijn ontwikkeling waardoor een leerachterstand kan onstaan.

Wat kan de logopedist doen?

De logopedist brengt de knelpunten in kaart en geeft taal-, spraak- en luistertraining. Zij adviseert en begeleidt de ouders en directe omgeving over taalaanbod en taalstimulering.