en Stottertherapie Arnhem

Afwijkende mondgewoonten

Wat bedoelen we hiermee

Het kind zuigt ná het wisselen van de voortanden nog op de duim of vinger.- De mond staat voortdurend open. – Er is sprake van afwijkend slikken met het persen van de tong tegen of tussen de tanden. Vaak ligt de tong in rust ook zichtbaar tussen de tanden.

Wat zijn de oorzaken en de gevolgen?

Vaak is er sprake van een sterke gewoontevorming. Soms is de oorzaak niet aanwijsbaar. En soms is er in aanleg een verstoord evenwicht tussen de groei van de kaak en het gebit en de plaatsing van de tong in de mond. Scheefgroei van het gebit kan soms optreden. Er ontstaat een grotere kans op middenoor-problemen. Verkeerd spreken kan het gevolg zijn. De tong zie je dan tegen de tanden komen bij de t, d, n, l, s, of z. Soms hoor je het kind slissen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist oefent de houding van lippen, tong en kaak en de bewegingen ervan, de mondsluiting in rust en de ademing door de neus. Er wordt een goede manier van slikken aangeleerd er wordt articulatie-training gegeven.

Gehemeltespleet/schisis

Tekst