en Stottertherapie Arnhem

Kinderheesheid

Van de schoolgaande kinderen heeft 6 tot 9% last van heesheid. Het ontstaan van kinderheesheid kan niet altijd worden toegeschreven aan te veel schreeuwen, stemmisbruik of overbelasting. Heesheid is een complexer probleem. Er zijn veel andere omstandigheden die een rol kunnen spelen bij het ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan: een allergische aanleg, verkoudheden, stress, temperament, karakter, imitatie, afwijkend mondgedrag, een afwijkende lichaamshouding.

Wat doet de logopedist?

Na een uitgebreid onderzoek, zal de therapie in grote lijnen uit dezelfde aspecten bestaan als de therapie aan volwassenen (zie volwassenen-stem). Bij kinderen zullen de oefeningen worden aangepast aan de leeftijd en de mogelijkheden van het kind, zodanig dat de belangstelling van het kind gewekt en behouden blijft. Vaak worden de ouders bij de behandeling van hese kinderen betrokken. Soms geeft de logopedist alleen informatie, maar het kan ook gebeuren dat de ouders intensiever bij de behandeling worden betrokken. De logopedist besteed veel aandacht aan het aanleren van een goede stemhygiëne, zij geeft houding-, ontspannings-, adem- en stemoefeningen. De keuze van de oefeningen en de therapieduur is afhankelijk van de aard van de  adem- en/of stemstoornis en van de mogelijkheden van het kind. (Terug)Verwijzing naar de huisarts en/of keel-, neus- en oorarts kan nuttig zijn met de vraag of er een meer organisch veroorzaakt stemprobleem bestaat.