en Stottertherapie Arnhem

Hyperventilatie

Hyperventilatie betekent te veel en te snel ademen. Iemand kan te snel, geforceerd, overbodig of te hoog ademen. Hierdoor wordt te veel koolzuur uitgeademd, waardoor een tekort aan koolzuur in het bloed ontstaat. De bloedvaten vernauwen zich, waardoor minder zuurstof aan de hersenen afgegeven kan worden.

De klachten die hiervan het gevolg zijn kunnen erg verschillen. Denk aan: benauwdheid, niet kunnen doorademen, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, soms flauwvallen. Verder kan men hartkloppingen, uitstralende pijn in of druk op de borst ervaren, of een tintelend gevoel in de handen, voeten, tong of rondom de mond, stijf gevoel in de ledematen; het praten kost moeite. Ook kunnen er klachten zijn over maagpijn, last van boeren, misselijkheid, droge keel, migraine en hoofdpijn. Er kunnen ook concentratiestoornissen, slaapstoornissen, prikkelbaarheid, huilbuien voorkomen. Al deze klachten kunnen in diverse combinaties voorkomen, soms ook afzonderlijk.

Bij het vaker optreden van deze klachten is het noodzakelijk een arts te raadplegen om de mogelijkheid van een ziekte uit te sluiten. Als er geen ziekte of aandoening wordt gevonden kunnen bovengenoemde klachten het gevolg zijn van verkeerd ademen. Het kan ‘zomaar ineens’ optreden. Hyperventilatie gaat meestal samen met angst- of stressgevoelens en de klachten op zichzelf kunnen ook weer aanleiding geven tot angst- en stressgevoelens. In de meeste gevallen zal de arts de diagnose stellen en een duidelijke uitleg geven van het verschijnsel hyperventilatie. Dit zal een enorme opluchting geven, waardoor de verschijnselen al vaak verminderen.

De logopedist helpt je om je ademgedrag te veranderen en je waarnemingsvermogen te vergroten en om eerder  te leren reageren op signalen, die allang voor het optreden van de aanval door het lichaam werden uitgezonden. De angst wordt vanzelf minder als we de eigen adem- en lichaamsreacties leren (her)kennen en leren beïnvloeden. Het is een kwestie van leren begrijpen wat er in je lijf gebeurt en onderzoeken wat de functie is van de hyperventilatie in je leven.

Longproblemen

Bij chronische aandoeningen van de luchtwegen (astma, bronchitis en longemfyseem) en wanneer de luchtwegen sterk reageren op prikkels zoals huisstof, rook en temperatuursveranderingen, krijgt men het benauwd en wordt men kortademig. Door een korte ademhaling kunnen weinig woorden in een adem worden uitgesproken, waarbij ook hoorbaar en op onlogische momenten wordt ingeademd.

Het gevolg kan zijn dat men angstig wordt, dat de verstaanbaarheid verslechtert en dat de communicatie moeilijker wordt. Ook kan de stem kan hees worden en de conditie achteruit gaan. Dit alles kan nadelige gevolgen hebben voor de beroepsuitoefening.

Wat doet de logopedist?

Zij geeft ontspannings- en ademoefeningen en zij leert hoe men het beste om kan gaan met de benauwdheidaanvallen.