en Stottertherapie Arnhem

Sommige anderstalige mensen hebben moeite met het goed leren uitspreken van bepaalde Nederlandse spraakklanken. Anderen hebben moeite met het goed leren toepassen van intonatie, ritme en snelheid in de Nederlandse taal. Net als bij ééntalige mensen kan de oorzaak een zwak taalgevoel zijn of het niet goed kunnen horen van de verschillen tussen klanken. Soms zijn spraakkenmerken en intonatie tussen talen zo verschillend, dat specifieke training nodig is.

Soms zijn de problemen met het verwerven van het Nederlands zo groot dat de communicatie met anderen verstoord raakt.  Mensen kunnen zich belemmerd voelen om aan sociale activiteiten deel te nemen. Het kan gebeuren dat de problemen een beperking vormen bij het volgen van een opleiding of bij een (toekomstig) beroep.

De logopedist brengt de knelpunten in de taalverwerving van het Nederlands in kaart en geeft luister-, articulatie- en stemtraining.