en Stottertherapie Arnhem

Slikstoornissen

Wat kan er mis gaan?

Soms kan het kauwen een probleem zijn. Soms bewegen de spieren die bij slikken betrokken zijn trager. Het kan ook zijn dat de spieren van lippen, tong, kaak, gehemelte en keel niet goed samenwerken.

Wat is de oorzaak?

De slikproblemen kunnen ontstaan na een verworven neurologische aandoening (bijvoorbeeld een CVA) of na een operatie in het hoofd-en halsgebied.

Wat zijn de gevolgen?

Mensen kunnen zich vaak en ernstig gaan verslikken, waardoor een longontsteking kan ontstaan. Door de slikproblemen kunnen ook sociale problemen ontstaan.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt waar en waarom in het slikproces een probleem optreedt en oefent de lip-, tong- en gehemeltespieren. Zij geeft tips om het slikken te verbeteren en zij traint de spierfunctie.  Daarnaast geeft zij advies over de soort voeding die goed slikken bevordert.