en Stottertherapie Arnhem

Loopbaan

Levina Pellekaan werkt sinds 1978 als logopedist. Zij begon haar werkzaamheden op een school voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden in Arnhem, waar zij bijna 25 jaar werkte. Na vijf jaar behaalde zij in 1983 haar diploma MO-A Pedagogiek aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen en startte zij haar logopediepraktijk in Arnhem. Zij specialiseerde zich tot stottertherapeut, volgde vele uiteenlopende cursussen op haar vakgebied en verdiepte zich onder meer in de behandeling van adem-, stem-, lees- en spellingsproblemen. Zij gaf trainingen in het hoger beroepsonderwijs op het gebied van articulatie en stresshantering.

Ervaring

In haar praktijk werkte zij ruim 25 jaar als allround logopedist en stottertherapeut. Hierdoor deed zij veel ervaring op met het werken met stotterende kinderen en volwassenen en met mensen met zeer uiteenlopende logopedische klachten.

Het is fascinerend en fijn om te zien hoe mensen opbloeien als ze hun communicatieprobleem overwinnen en meer zelfvertrouwen krijgen.

Naast stotteren en broddelen, staat in haar werk de therapie bij spraak, taal-, adem- en stemproblemen centraal. De afgelopen jaren zag Levina in haar praktijk veel mensen met  verschillende nationaliteiten en leeftijden. Deze diversiteit in stoornissen, behandelingen en mensen heeft haar altijd erg aangesproken. Het heeft haar blik verruimd en haar vele ervaringen rijker gemaakt.

Haar kracht en drijfveer

Levina helpt kinderen zo, dat hun zelfvertrouwen groeit en het plezier in praten en nieuwe dingen leren toeneemt. Kinderen voelen zich vaak vanaf het allereerste begin bij haar op hun gemak door haar open, spontane en kindvriendelijke benadering. Zij biedt graag een luisterend oor aan ouders en is gedreven om samen met hen de beste oplossing(en) te vinden voor het communicatieprobleem van hun kind.

Ook in de behandeling van volwassenen ligt haar motivatie in de eerste plaats bij het verhelpen van het logopedisch probleem en/of bij het zoeken naar de best mogelijke manier van omgaan met het probleem. Daarbij is het vooral het kunnen aangaan van een persoonlijke relatie waar haar kracht ligt. Het leveren van een bijdrage aan het welbevinden van de ander is voor haar één van de belangrijkste drijfveren. Daarbij denkt zij verder dan de klacht en kijkt zij naar de gehele mens.

Samenwerking

Levina heeft vanaf het begin in haar praktijk samengewerkt met diverse medewerkers, meestal in een team van drie.  Sinds een jaar werkt zij met Vivian Willemsen (<link linkedin-profiel>). Vivian is werkzaam geweest in het (speciaal) basisonderwijs, in enkele logopedie-praktijken en op de Pabo. Momenteel werkt zij ook als flexdocent op de HAN-afdeling logopedie.

Professionele activiteiten

Levina is voorlichter stotteren voor de regio Gelderland namens de Nederlandse Federatie Stotteren. Zij is lid van twee kwaliteitskringen; een kwaliteitskring voor allround logopedisten en een kring specifiek voor stottertherapeuten.

  • Lid van Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF)
  • Seniorlid van de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST)
  • Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Logopedie
  • Ingeschreven in het KWaliteitsregister Stottertherapie
  • Voorlichter Stotteren Gelderland voor de Nederlandse Vereniging Stotteren (NVS)

 

Het mooie van de kwaliteitskringen is dat we elkaar op een persoonlijke manier spreken. Zo houden we elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen en praten we daarover. Je merkt dat je daarmee samen de kwaliteit van de logopedie echt verbetert!